Hållbara gröna produkter och tjänster

En viktig aspekt i vårt program Sustainable Green är utvecklingen av en rad produkter, tjänster och tekniker som kommer att vara den "grönaste av de gröna". Vi vill att våra kunder ska ha en försäkran om att vår leveranskedja är så hållbar som vi kan göra det och att Ambius erbjuder den grönaste växtinredningstjänsten tillgänglig överallt i världen. Vi kommer också att innefatta de produkter och växter som har kända fördelar för inomhusmiljö, t.ex. arter med kända egenskaper för att förbättra luftkvaliteten eller absorbera buller.

Ambius frågeformulär ”Hållbart grönt” för potentiella leverantörer

Om du är intresserad av att leverera gröna hållbara produkter till Ambius, vänligen fyll i vår enkät.

Detta frågeformulär kommer att be dig förklara varför din produkt är särskilt hållbar och vilka åtgärder du tar för att göra ditt företag så miljömässigt ansvarstagande som möjligt. Om ditt företag tillgodoser våra kriterier för hållbarhet, och om de produkter du erbjuder är av intresse för Ambius, blir du inbjuden att registrera dig som en godkänd leverantör till Rentokil koncernen.

Vi hoppas att du tillsammans med oss vill delta i vår strävan att göra Ambius till ett verkligt hållbart grönt företag. Vi hjälper gärna till, ger råd och delar våra erfarenheter med våra leverantörer för att hjälpa dem att utveckla sina egna miljöprogram.

Om du har några frågor om enkäten, vänligen kontakta Christina Wastrell christina.wastrell@ambius.com.

Ambius

Varför Ambius?

Läs mer om Ambius och om vad vi kan göra för din verksamhet

Varför växter?

Läs mer om hur växter kan öka välbefinnandet på ditt företag

Varför Premium Scenting?

Läs mer om hur du kan öka försäljningen med doftmarknadsföring