Hållbart grön

Ambius åtgärdsplan för minskat koldioxidavtryck

Här är ett antal åtgärder vi jobbar kontinuerligt med för att minska vår påverkan på miljön: 

Digital teknik

Vi har avsevärt minskat mängden av papper och bränsle vi använder i företaget från användningen av digital teknik genom att införa:

 •  STB: ett digitalt system för bildbehandling och offerter
 • Handdatorer: ett serviceinformationssystem som ersätter vår manuella rapportering.
 • Marknadsföringsmaterial i pdf-format att ladda ner från hemsidan för att minska mängden tryckta broschyrer
 • Användning av telefonkonferens och videokonferensteknik, vilket avsevärt har minskat vårt resande.
Technology

Fordon

 • Vi utbildar våra servicetekniker i ekokörning och våra nya bilar har eco-driving med start/stopp funktion som gör bilen mer bränslesnål
 • Vi minskar bränsleförbrukningen och tiden i trafiken genom att ruttplanera våra servicebesök
 • Vi samordnar våra materialbeställningar för att minska antal transporter

 

Vans

Växter, vatten och jord

Vi återanvänder växter där möjligheten finns. Om vi inte kan återanvända dem så 
komposteras de.

Vi erbjuder torv-fri kompost till de kunder som kräver det, eftersom vi inser att torvutvinning kan skada känsliga livsmiljöer. Den torv som vi använder kommer från hållbart förvaltade källor.

Användningen av bevattningssystem i våra kärl minskar den totala mängden vatten som behövs för att hålla växterna friska och uppmuntrar bättre rotutveckling. Allt detta innebär friskare anläggningar med mer effektiv användning av gödningsmedel och näringsämnen och färre jordlevande skadedjur också.

Våra Ambius medarbetare är växtexperter och är noga med att erbjuda rätt växter i rätt miljö för att undvika för många växtbyte som i sin tur påverkar miljön negativt.  

Våra odlare använder sofistikerad teknik för att mäta exakt hur mycket gödsel som ges till växter medan de växer. Avloppsvatten utsläpp från dessa växthus är hårt kontrollerad. Flertalet av de odlare/växthus vi arbetar med använder den mest energieffektiva tekniken för att värma och belysa deras växthus.

Kärl/krukor

Våra kärl är tillverkade av olika material med olika miljöprofil. Forskning utförs i Nederländerna för att informera oss om produkter med lägst klimatpåverkan - både vad gäller tillverkning, avfallshantering och återvinning. Innan ett kärl beslutas vara slutförbrukat, kan många kärl ges ett nytt liv genom att renovera dem eller genom ommålning. Många av de kärl vi erbjuder är gjorda av material som är lätta att återvinna, och vissa är tillverkade av återvunnet material.

Ta reda på mer om våra hållbara gröna produkter och tjänster.

Ambius Frukt är certifierad för hantering av ekologisk frukt enligt SMAK. På fruktavdelningen använder vi miljövänliga och ergonomiska fruktlådor.

Bättre för miljön:

 • Lådorna återanvänds - chauffören hämtar dem hos er när ny frukt levereras
 • Spolas rent med jämna mellanrum för att hålla en hög hygienisk standard
 • Lådorna har en livslängd på 10 år

Ergonomisk hantering för både vår och er personal:

 • Lättare att stapla på varandra
 • Lättare att bära tack vare ergonomiskt designade handtag
 • Lättare att hantera då lågorna innehåller max 6 kg frukt

Skonsammare för frukterna:

 • Mindre tryckskador som bidrar till hög kvalitet hela vägen från plockning till leverans
 • Inga vassa kanter i lådan som kan skada frukterna eller personalens händer
Ambius

Varför Ambius?

Läs mer om Ambius och om vad vi kan göra för din verksamhet

Varför växter?

Läs mer om hur växter kan öka välbefinnandet på ditt företag

Varför Premium Scenting?

Läs mer om hur du kan öka försäljningen med doftmarknadsföring