Nyheter

Växtfakta du inte kände till

07/10/2016

Varje dag jobbar Ambius med att förbättra arbetsmiljön för människor och företag med hjälp av gröna växter.

Ambius miljö- och kvalitetscertifierat

08/09/2016

Ambius har ISO-­certifierats för sitt kvalitets-­ och miljöarbete. Certifieringen är ett led i arbetet att möta marknadens krav på att företagen kvalitetssäkrar sin service och sina produkter och minskar sin miljöpåverkan.

Kontakt med naturen skapar välbefinnande på jobbet

30/05/2016

Människans önskan att vara nära naturen försvinner inte bara för att vi befinner oss på arbetsplatsen. Att skapa en känsla av naturen på arbetsplatsen med hjälp av ljus, luft och grönska ökar välbefinnandet hos medarbetarna och är ett kostnadseffektivt sätt att investera i de anställdas välmående och därmed en ökad produktivitet.

Ambius certifierade av smak garanterar ekologisk frukt i korgarna

18/02/2016

Ambius som bland annat levererar frukt till svenska arbetsplatser har på nytt blivit certifierade för ekologisk förädling av SMAK. Det är en bekräftelse på det arbete Ambius bedriver för att kunderna verkligen ska få den ekologiska frukt som de beställt. Certifieringen gäller 2016 och ges till företag som uppfyller EU:s regler för hantering av ekologiska livsmedel.

Ambius vårstädar i Ronald McDonalds trädgård

01/06/2015

För femte året i rad har personal och ledningsgrupp från Ambius hjälpt till med vårstädningen för att bidra till trivseln kring Ronald McDonald Hus i Huddinge. Under städdagen bidrog medarbetare från Stockholmsregionen med sin yrkeskunskap och allt sitt engagemang för att göra fint kring huset efter vintern.

010-470 49 60
Ambius

Varför Ambius?

Läs mer om Ambius och om vad vi kan göra för din verksamhet

Varför växter?

Läs mer om hur växter kan öka välbefinnandet på ditt företag

Varför Premium Scenting?

Läs mer om hur du kan öka försäljningen med doftmarknadsföring