biophilic design of office spaces banner

Biofili

Ring för en kostnadsfri offert 010-470 49 60  eller kontakta oss

Vi erbjuder våra tjänster till företag världen över

Innovativa system och branschledande kunskaper

Prisvinnande projekt inom olika sektorer

Biofili - Vår koppling till naturen

Vad är biofili?

Begreppet biofili användes för första gången av psykologen och filosofen Erich Fromm på 1960-talet, som beskrev det som kärleken till livet och det levande. Biologen Edward O. Wilson fortsatte sedan att introducera och popularisera begreppet i mitten av 1980-talet när han utvecklade den såkallade biofilihypotesen. Denna hypotes handlar om att människor inte bara har en inneboende kärlek till allt levande, utan även ett nedärvt band till naturen och att avsaknaden av denna kontakt leder till ett nedsatt välbefinnande.

Att vi människor har en önskan om att känna oss närmare naturen i vårt dagliga liv kan förklara varför vi gärna köper hem blommor och omger oss krukväxter både hemma och på kontoret. Tyvärr finns det företag som inte erbjuder någon form av kontakt med naturen på jobbet och där de anställda inte har tillgång till växter och knappt ens solljus eller frisk luft. Med tanke på biofilihypotesten är det inte konstigt att personalen på dessa företag ofta är mindre produktiva.

Fördelarna med växter på arbetsplatsen

Så hur kan biofili påverka våra sinnen på jobbet och vilka fördelar kan detta innebära för arbetsgivare och anställda? Hur kan vi praktiskt implementera naturen på arbetsplatsen genom växtlighet, vatten, frisk luft eller kanske doften av blommor? Här ovanför kan du ta en titt på hur våra tips om hur enkla saker kan ha stor betydelse för din arbetsmiljö.

Mer information

Kontakta oss