Varierad växtlighet

Om Ambius

Ring för en kostnadsfri offert 010-470 49 60  eller kontakta oss

Vi erbjuder våra tjänster till företag världen över

Innovativa system och branschledande kunskaper

Prisvinnande projekt inom olika sektorer

Varierad växtlighet

Skapa en känsla av naturen inomhus

Naturen är slumpmässig. Om du tittar på miljön i naturen, kommer du se vegetation i olika tillväxtstadier, från små skott till stora träd. Ängsblommor delar utrymme med buskar, snår och enstaka träd. Träd och buskar av blandade arter växer ofta tillsammans bredvid varandra.

  • Sprid ut och gruppera - Istället för att placera växterna jämnt och regelbundet, prova att göra mindre grupperingar av växter och sätt ut dem i ett oregelbundet mönster. Använd både golv och andra ytor där det är möjligt och försäkra dig om att alla har utsikt över någon grönska ifall de inte har växter bredvid sitt skrivbord.

  • Blanda! - Även om det kan anses stilrent och snyggt att matcha växter och krukor på ett bestämt sätt, så är det inte speciellt naturligt eller intressant. Använd istället en blandning av flera växtarter och sorter med olika utseende och växtsätt.

  • Involvera personalen - Att låta personalen säga sin åsikt om utformningen av arbetsplatsen har i Ambius studier visat sig ha stora fördelar vad det gäller välbefinnandet och produktiviteten hos de anställda. Företag kan dra nytta av detta genom att involvera personalen i val och placering av växter.

Produktiviteten ökar med upp till 15%, frånvaron minskar, arbetsnöjdheten ökar och välbefinnandet ökar med 40%.

Symptom som orsakas av sjuka hus-syndrom reduceras med upp till 25%. Stressen minskar och höga blodtryck sänks. Sinnesstämningen höjs med upp till 50%.


Mer information

Kontakta oss