010-470 49 60 Kom i kontakt med oss Begär återuppringning

Kvalitets- och miljöarbete

För oss på Ambius är kvalitets- och miljöarbete mycket viktigt och vi har ett stort fokus på hälsa och säkerhet i vår verksamhet. Våra medarbetare utbildas i att utföra sitt arbete på rätt sätt och säkerhetsdatablad finns tillgängliga för alla produkter som vi använder. Ambius verksamhet är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001 för att säkerställa att vi erbjuder hållbara produkter och tjänster.

Utöver detta har vi upprättat en åtgärdsplan för att minska vårt koldioxidavtryck. Några exempel på åtgärder i denna plan är att vi: återanvänder växter och krukor där möjligheten finns, komposterar och källsorterar vårt avfall, använder bevattningssystem som minskar vattenförbrukningen, samordnar beställningar, kör bränslesnåla bilar, ruttoptimerar, utbildar personalen i ecodriving, samt minskar vårt resande genom att ha telefon- och videokonferenser.

Kontakta oss

* Obligatoriskt fält

Mer information

Une œuvre dʼart verte sur votre mur. Une peinture vivante unique et au design incroyable, entièrement entretenue par Ambius.

Vår ambition är att ge bästa möjliga service till alla våra kunder. Vi har verktygen och kunskaperna som krävs för att förbättra din verksamhet!