How we do it banner

Ring för en kostnadsfri offert 010-470 49 60  eller kontakta oss

Vi erbjuder våra tjänster till företag världen över

Innovativa system och branschledande kunskaper

Prisvinnande projekt inom olika sektorer

Kvalitets- och miljöarbete

För oss på Ambius är kvalitets- och miljöarbete mycket viktigt och vi har ett stort fokus på hälsa och säkerhet i vår verksamhet. Våra medarbetare utbildas i att utföra sitt arbete på rätt sätt och säkerhetsdatablad finns tillgängliga för alla produkter som vi använder. Ambius verksamhet är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001 för att säkerställa att vi erbjuder hållbara produkter och tjänster.

Utöver detta har vi upprättat en åtgärdsplan för att minska vårt koldioxidavtryck. Några exempel på åtgärder i denna plan är att vi: återanvänder växter och krukor där möjligheten finns, komposterar och källsorterar vårt avfall, använder bevattningssystem som minskar vattenförbrukningen, samordnar beställningar, kör bränslesnåla bilar, ruttoptimerar, utbildar personalen i ecodriving, samt minskar vårt resande genom att ha telefon- och videokonferenser.

Här hittar du våra policys och certifieringar


Mer information

Kontakta oss