Ambius Privacy policy

Rentokil AB behandlar personuppgifter hänförliga till dig för att leverera de tjänster som du har efterfrågat. Vi behandlar endast personuppgifter hänförliga till dig som är nödvändiga och relevanta för ovan angivna ändamål.

Personuppgifterna kan överföras och behandlas av Rentokil AB:s dotterbolag och närstående bolag. Genom att lämna dina personuppgifter till oss ger du ditt uttryckliga samtycke till att dessa kan behandlas av nämnda dotterbolag och närstående bolag för ovan angivna ändamål samt i syfte att tillhandahålla information som kan vara av intresse för dig.

Vår webbplats använder s.k. cookies, som är en textbaserad datafil som sparas i din dator. Cookies används för att identifiera dig varje gång du återvänder till vår webbplats, så att du inte behöver ange användarnamn och lösenord vid varje inloggning till webbplatsen. De flesta webbläsare ger dig dock möjlighet att undvika cookies på din dator. Webbläsaren kan härvid ställas in så att cookies automatiskt nekas eller raderas. Läs igenom instruktionerna i webbläsaren eller hjälpfönstret för att lära dig mer om de här funktionerna. Detta kan dock begränsa de tjänster du kan använda på webbplatsen.

Om du har några frågor kring behandlingen av dina personuppgifter, eller skulle vilja korrigera eller ta bort information från våra register, vänligen kontakta ditt lokala Ambiuskontor. Du har vidare rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss på ovan angivna adress, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

010-470 49 60
Ambius

Varför Ambius?

Läs mer om Ambius och om vad vi kan göra för din verksamhet

Varför växter?

Läs mer om hur växter kan öka välbefinnandet på ditt företag

Varför Premium Scenting?

Läs mer om hur du kan öka försäljningen med doftmarknadsföring