010-470 49 60 Kom i kontakt med oss Begär återuppringning

Biofili - Vår koppling till naturen

Vad är biofili?

Begreppet biofili användes för första gången av psykologen och filosofen Erich Fromm på 1960-talet, som beskrev det som kärleken till livet och det levande. Biologen Edward O. Wilson fortsatte sedan att introducera och popularisera begreppet i mitten av 1980-talet när han utvecklade den såkallade biofilihypotesen. Denna hypotes handlar om att människor inte bara har en inneboende kärlek till allt levande, utan även ett nedärvt band till naturen och att avsaknaden av denna kontakt leder till ett nedsatt välbefinnande.

Att vi människor har en önskan om att känna oss närmare naturen i vårt dagliga liv kan förklara varför vi gärna köper hem blommor och omger oss krukväxter både hemma och på kontoret. Tyvärr finns det företag som inte erbjuder någon form av kontakt med naturen på jobbet och där de anställda inte har tillgång till växter och knappt ens solljus eller frisk luft. Med tanke på biofilihypotesten är det inte konstigt att personalen på dessa företag ofta är mindre produktiva.

Återskapa en naturlig miljö genom att använda flera sorters växter i olika form och storlek.

Det är bara naturligt att vi trivs i en miljö som ger oss känslan av att vara en del av naturen.

Vi vet alla att vatten är viktigt för överlevnad, men tenderar att ta det för givet.

Doftsinnet är starkt kopplat till våra känslor och påverkar vilka intryck vi får från omgivningen.

Ta reda på hur du kan skapa en illusion av att se ut över ett landskap med hjälp av växter.

Att skapa kontraster mellan ljus och skugga i miljön gör att den blir mer intressant och levande.

Det instinktiva behovet av skydd och säkerhet finns fortfarande kvar, även om vi bor i städer.

Om du ser dig omkring på ett modernt kontor så hittar du sällan mycket av naturliga material.

Fördelarna med växter på arbetsplatsen

Så hur kan biofili påverka våra sinnen på jobbet och vilka fördelar kan detta innebära för arbetsgivare och anställda? Hur kan vi praktiskt implementera naturen på arbetsplatsen genom växtlighet, vatten, frisk luft eller kanske doften av blommor? Här ovanför kan du ta en titt på hur våra tips om hur enkla saker kan ha stor betydelse för din arbetsmiljö.

Kontakta oss

* Obligatoriskt fält

Mer information

Växter på kontoret ger dina gäster och kollegor ett välkomnande intryck, samtidigt som ni får en känsla av att vara närmare naturen.

Vår ambition är att ge bästa möjliga service till alla våra kunder. Vi har verktygen och kunskaperna som krävs för att förbättra din verksamhet!