010-470 49 60 Kom i kontakt med oss Begär återuppringning

Varierad växtlighet

Skapa en känsla av naturen inomhus

Naturen är slumpmässig. Om du tittar på miljön i naturen, kommer du se vegetation i olika tillväxtstadier, från små skott till stora träd. Ängsblommor delar utrymme med buskar, snår och enstaka träd. Träd och buskar av blandade arter växer ofta tillsammans bredvid varandra.

  • Sprid ut och gruppera - Istället för att placera växterna jämnt och regelbundet, prova att göra mindre grupperingar av växter och sätt ut dem i ett oregelbundet mönster. Använd både golv och andra ytor där det är möjligt och försäkra dig om att alla har utsikt över någon grönska ifall de inte har växter bredvid sitt skrivbord.

  • Blanda! - Även om det kan anses stilrent och snyggt att matcha växter och krukor på ett bestämt sätt, så är det inte speciellt naturligt eller intressant. Använd istället en blandning av flera växtarter och sorter med olika utseende och växtsätt.

  • Involvera personalen - Att låta personalen säga sin åsikt om utformningen av arbetsplatsen har i Ambius studier visat sig ha stora fördelar vad det gäller välbefinnandet och produktiviteten hos de anställda. Företag kan dra nytta av detta genom att involvera personalen i val och placering av växter.

Produktiviteten ökar med upp till 15%, frånvaron minskar, arbetsnöjdheten ökar och välbefinnandet ökar med 40%.

Symptom som orsakas av sjuka hus-syndrom reduceras med upp till 25%. Stressen minskar och höga blodtryck sänks. Sinnesstämningen höjs med upp till 50%.

Kontakta oss

* Obligatoriskt fält

Mer information

Vilka är fördelarna med biofilisk design?

Vår ambition är att ge bästa möjliga service till alla våra kunder. Vi har verktygen och kunskaperna som krävs för att förbättra din verksamhet!