010-470 49 60 Kom i kontakt med oss Begär återuppringning

Fördelar med växter

Fördelarna med växter är många och går långt utöver det estetiska. Människor har alltid haft en stark koppling till naturen, det är därför vi trivs med att omge oss med grönska även inomhus. Att vistas i en grön miljö har enligt forskning stor effekt både på det fysiska och psykiska välbefinnandet.

På Ambius jobbar vi med biofilisk design, som handlar om att ta människan närmare naturen. Med hjälp av växter skapar vi miljöer som ökar människors välmående. Växterna ger ett attraktivt intryck, förbättrar luftkvaliteten och dämpar störande ljud och buller. På så vis bidrar de även till en bättre arbetsmiljö. Gröna arbetsmiljöer har bland annat visat sig minska sjukdom och öka kreativitet, produktivitet och lönsamhet. Att inreda med växter är därför en god investering

Inomhusväxter gynnar oss på många olika sätt:

Ökar välbefinnandet

Växter är vackra blickfång som för tankarna till naturen och ger en känsla av lugn och harmoni. Bra växtinredning ger människor tillgång till grönskande miljöer som ökar både hälsa och välbefinnande.

Ger ett gott intryck

Vackra växtarrangemang ger ett gott första intryck hos besökare och kunder, vilket förstärker den positiva bilden av er verksamhet. Samtidigt förbättras arbetsmiljön för de anställda och gör dem mer nöjda med sin omgivning.

Dämpar oljud

Studier har visat att växtinredning hjälper till att dämpa störande bakgrundsljud i kontorsmiljöer och bidrar till bättre fokus och koncentrationsförmåga. Hur god effekten blir avgörs av växttyp och placering.

Kyler luften

Växter hjälper till att kyla ner luften omkring dem. Detta är en effekt av evapotranspiration, en process som sker genom vattenavdunsting. Stora växter sänker även rumstemperaturen genom skuggning. Dessa egenskaper kan användas för att sänka temperaturen i exempelvis atrier.

Förbättrar luftkvaliteten

Forskning visar att inomhusväxter är väldigt effektiva för att minska förekomsten av luftburna föroreningar. I kontorsmiljöer kan relativt få växter göra stor skillnad för luftkvaliteten. De kan i vissa fall även sänka partikelnivåer i luften med upp till 20%, vilket ger ett minskat behov av luftrenare.

Skapar en naturlig avgränsning

Växtinredning kan användas för att avgränsa utrymmen i stora lokaler, vilket är idealiskt för öppna planlösningar. Samtidigt som växterna hjälper till att guida människor runt lokalen, så bidrar de till en bättre inomhusmiljö genom att dämpa oljud och minska mängden föroreningar och partiklar i luften.

Växter hjälper till att minska stress och öka välbefinnandet

De flesta av oss vet instinktivt att vi mår bättre av att befinna oss i närheten av grönska. Omgivna av växter blir vi mindre stressade och får lättare att fokusera. Byggnader med växtinredning är tystare och lugnare, men samtidigt mer intressanta och stimulerande. Enligt forskning har inomhusväxter stor effekt på välbefinnandet hos de som vistas i byggnaden.

Vi vet även att kontorsväxter ökar produktiviteten hos anställda, minskar antalet sjukdagar, höjer koncentrationen och minskar misstag, samt att de gör människor mer nöjda med miljön de vistas i. På vårdanläggningar gynnas patienterna av känslan att vara närmare naturen och det finns även studier som visar att växter förbättrar lärandemiljöer och ökar prestationen hos studenter.

Inomhusväxter har bevisad förmåga att:

  • Förbättra luftkvaliteten
  • Öka effektiviteten på arbetsplatser
  • Dämpa störande ljud
  • Ge ett gott intryck hos besökare
  • Skapa avgränsningar som guidar människor i stora lokaler
  • Reducera partikelnivåer i luften
  • Få kunder att spendera mer

Kontakta oss

* Obligatoriskt fält

Mer information

Växter på kontoret ger dina gäster och kollegor ett välkomnande intryck, samtidigt som ni får en känsla av att vara närmare naturen.

Vår ambition är att ge bästa möjliga service till alla våra kunder. Vi har verktygen och kunskaperna som krävs för att förbättra din verksamhet!