010-470 49 60 Kom i kontakt med oss Begär återuppringning

Skötsel av inomhusväxter

Genom vår kärlek till naturen och önskan om att inkludera växter i vår arbetsmiljö, så tas växter in i en relativt fientlig omgivning, utan direkt solljus och rengörande regn, med låg luftfuktighet och hög nivå av luftburna föroreningar. När växterna utsätts för denna form av stress är det mer sannolikt att de drabbas av ohyra och sjukdomar. Med tanke på dessa dilemman är det inte konstigt att växterna ofta mår dåligt inomhus och efter ett tag behöver bytas ut. Många problem kan dock förebyggas och med noggrann skötsel kan störningar upptäckas och åtgärdas på ett tidigt stadium, vilket håller växterna livskraftiga under längre tid.

Orsaker till problem

Växter uppvisar tecken på stress om de är ur balans med sin miljö. Det kan exempelvis ske om det blir för stora störningar i balansen mellan ljus, fukt och temperatur, eller om växten utsätts för skada eller annan yttre påverkan. Att ta reda på vad som orsakar störningen kan ibland vara svårt, eftersom flera störningar ger upphov till liknande symptom. Men genom noggrann undersökning av växten är det oftast möjligt att fastställa orsaken till störningen och hitta en lösning. De vanligaste problemen kan delas in i tre olika kategorier:

  • Problem orsakade av ohyra och sjukdomar.
  • Problem orsakade av obalans i jordens näringsämnen.
  • Problem orsakade av förhållanden i miljön.

Här är några tips till dig som har tagit med en favoritväxt hemifrån för att ha på kontoret, såhär får du den att trivas.

De flesta byggnader är designade efter människors bekvämlighet, vilket kan skilja sig mycket från växternas behov.

Effekterna av en sjukdom kan variera från estetisk påverkan till livshotande tillstånd som sprider sig till andra växter.

Det finns många olika typer av ohyra som angriper växter, de vanligaste är ullöss, sköldlöss och spinnkvalster

Problem orsakade av ohyra och sjukdomar

Inomhusväxter kan angripas av många olika typer av ohyra och sjukdomar. Skadan som de orsakar varierar och symptomen är inte alltid så tydliga. Men insekter och kvalster som äter av växterna ger ofta synliga fysiska skador. Savsugande insekter extraherar socker och proteiner ur växtens vaskulära system samtidigt som de överför virus. Skadan består i avlägsnande av växtens vitala vätskor och förstöring av vävnad.

Kvalster och trips skadar växten genom att punktera celler på lövytorna och suga ut innehållet, vilket dödar cellerna och lämnar ett permanent ärr på bladet. Larver och vivlar äter av växten genom att bita stora hål i vävnaden. Öronvivelns larver äter exempelvis uteslutande på rötter och skadan som de orsakar är inte märkbar förrän växten plötsligt vissnar.

Bakterier och svamp kan också angripa växter. De tar sig ofta in i växten via sår eller porer (stomata) i bladen. De skadar den infekterade växten genom att livnära sig på dess vävnader och frigör enzymer och andra tillväxtämnen i växten som orsakar förvrängda och onormala tillväxtmönster.

Problem orsakade av obalans i jordens näringsämnen

Inomhusväxter odlas vanligtvis i en lätt jord som till stor del består av torv. De växer i krukor, så alla näringsämnen de behöver måste tillsättas. Om de får för mycket eller för lite näring, kan växten uppvisa olika symptom. Oturligt nog är symptomen ofta snarlika och om så är fallet behövs en mer noggrann undersökning av jordens innehåll för att bestämma orsaken till problemet.

Det är inte bara koncentrationen av näring i jorden som påverkar växterna, utan även proportionerna mellan olika ämnen samt hur jordens pH-värde ser ut. Överskott av ett näringsämne kan förhindra växtens upptag av ett annat och ge symptom på näringsbrist. Jordens pH-värde (surt eller basiskt) påverkar också upptaget av olika näringsämnen.

Problem orsakade av förhållanden i miljön

Växter som odlas inomhus lever i en för dem onaturlig miljö som saknar vind och regn. Luftburna föroreningar och partiklar som fastnar på bladen blåser inte bort eller spolas av naturligt, så det påverkar växterna mer inomhus än utomhus. Dessutom exponeras inomhusväxter i högre grad av föroreningar som ozon och flyktiga organiska ämnen (VOC).

Förhållanden i ljus, temperatur och luftfuktighet påverkar också växternas hälsa. Plötsliga förändringar kan resultera i att växten visar tecken på stress. Detta kan exempelvis hända i kontorsmiljöer om belysning och värme stängs av under långa perioder när ingen personal finns på plats.

Vi vill tipsa alla om hur växter ska skötas på bästa sätt. Om din växt börjar visa tecken på att må dåligt, så kan vi ge dig information som hjälper dig att hitta orsaken och råd om hur du kan förebygga problem i framtiden.  

Kontakta oss

* Obligatoriskt fält

Mer information

Ett grönt konstverk på din vägg. En unik levande målning med otrolig design, fullt underhållen av Ambius.

Vår ambition är att ge bästa möjliga service till alla våra kunder. Vi har verktygen och kunskaperna som krävs för att förbättra din verksamhet!