010-470 49 60 Kom i kontakt med oss Begär återuppringning

Ohyrebekämpning

Det finns många olika sorters ohyra som angriper inomhusväxter. De vanligaste är ullöss, sköldlöss och spinnkvalster. Om angripna växter lämnas obehandlade kan ohyran sprida sig och orsaka stora skador som förkortar växternas livslängd. För att hålla ohyran under kontroll är det viktigt att förstå varför växterna angrips och känna till vad som kan göras för att förebygga och åtgärda problemen.

Varför växter får ohyra

Många sorters insekter (och kvalster) är i behov av växter för att överleva. De lever, äter och fortplantar sig på växter och har utvecklats för att samexistera med dem. I växternas naturliga miljöer utomhus kan de frodas trots att de är angripna av ohyra, då skadorna vägs upp av en kraftigare tillväxt. I naturen hålls dessutom skadedjuren under kontroll av rovdjur som exempelvis andra insekter, fåglar, reptiler och små däggdjur.  

Inomhusväxter har inte samma förutsättningar som i den naturliga miljön där växter och insekter lever i balans. Om växterna inte har möjlighet att anpassa sin tillväxt efter skadorna som orsakas av insekter och om insekternas spridning inte stoppas, så blir de till skadedjur som måste hanteras.

Förebygga är bättre än att bota

Det är alltid bättre att förebygga angrepp av skadedjur, än att hantera dem när de redan har blivit ett problem. Det finns flera sätt att göra detta. Först kan vi se till att växterna odlas i rena miljöer för att undvika att de kommer i kontakt med andra växter som är angripna av ohyra.

Vi kan även hålla själva växterna så rena som möjligt genom regelbunden duschning och damning, det är även ett effektivt sätt att stoppa mindre skadedjursangrepp på ett tidigt stadium. Slutligen kan vi även göra så mycket som möjligt för att hålla växten frisk och motståndskraftig. Genom att säkerställa att våra växter har rätt miljöförhållanden, får en god skötsel och rätt mängd vatten och näring, så gör vi vårt bästa för att växten ska frodas och må bra. En växt som inte trivs i sin miljö eller inte sköts på rätt sätt blir svagare och har lättare för att angripas av ohyra.

Genom att vi förstår hur växter och insekter interagerar och håller ett öga på hur våra växter mår, kan vi se till att hålla dem friska och vackra utan att behöva behandla eller omplantera dem i onödan.

Kontakta oss

* Obligatoriskt fält

Mer information

Ett grönt konstverk på din vägg. En unik levande målning med otrolig design, fullt underhållen av Ambius.

Vår ambition är att ge bästa möjliga service till alla våra kunder. Vi har verktygen och kunskaperna som krävs för att förbättra din verksamhet!