010-470 49 60 Kom i kontakt med oss Begär återuppringning

Växternas behov

De flesta byggnader är designade efter människors bekvämlighet, vilket kan skilja sig stort ifrån växternas behov. Inomhusmiljön är relativt konstant utan några större variationer i ljus, temperatur och luftfuktighet. Växterna inomhus är också väl skyddade mot alla väder. Utomhus gynnas växter av både vind och regn som blåser bort vissna löv, sköljer av damm och höjer luftfuktigheten. En del växtsorter behöver också de naturliga årstidsvariationerna i ljus och temperatur för att utvecklas normalt.

De växter som är anpassningsbara nog att klara sig bra inomhus har också sina krav på ljus, temperatur, vatten, odlingsmedium, näringsämnen och luftfuktighet som avgör var och hur de kan användas.

Ljus

Ljus

Av alla element som behövs för växtens överlevnad, är kanske ljuset det allra viktigaste. Utan ljus så dör växterna väldigt fort. Men hur vet du vilka växter som trivs i de olika ljusnivåerna som finns i en byggnad? Vissa sorter trivs bara på platser med tillgång till mycket ljus, som ett atrium, medan andra kan klara av att stå i exempevis ett lite mörkare konferensrum. Noggrann ljusmätning och väl utvalda växtsorter kan hjälpa dig att få hållbara växtarrangemang som passar för din miljö.

Vatten

Vatten

Regelbunden vattning är ett måste för att inomhusväxter ska överleva, men bara såpass mycket att de kan upprätthålla sina fysiologiska funktioner, inte mer. Växternas rötter är specialiserade på att reglera upptag av vatten och näringsämnen, samt ge stöd och förankring. Såvida växten inte är en epifyt (en grupp växter som lever uppe i träd som exempelvis orkidéer) eller en vattenväxt, så är plantans rötter under jord. Det är här som vattnet behöver vara och många professionella odlare har effektiviserat sina bevattningssystem till att leverera vattnet direkt till rötterna nere i jorden. Men rötter behöver också syre för att fungera som de ska och det är av denna anledning som växter är så känsliga för övervattning, för det gör att rötterna kvävs. Många odlingssubstrat har därför en lätt struktur med gott om luftfyllda porer.

Odlingssubstrat

Odlingssubstrat

Professionella odlare och växtinredare använder sig av ett stort antal olika odlingssubstrat. De har alla sina fördelar och nackdelar, olika substrat passar för olika ändamål och situationer. Odlingssubstratet har många funktioner. Det måste kunna ge en god förankring för växtens rötter, fungera som en reservoar för vatten och näringsämnen, skydda mot plötsliga förändringar i miljön (speciellt temperaturförändringar) och för inomhusväxter i krukor måste det vara tillräckligt tungt och stabilt för att ge växten stöd så att den inte välter.

Luftfuktighet

Luftfuktighet

Mycket av vattnet som ges till växter används för att transportera runt lösliga näringsämnen. En del vatten släpps sedan ut via porer (stomata) på bladets yta genom en process kallad transpiration, som varierar med luftfuktighet, ljusnivåer och temperatur. Ju varmare och torrare luft desto mer transpirerar växterna, vilket gör att de snabbare torkar ut och blir hängiga. Men med jämn vattentillförsel kan de balansera sitt upptag och utsläpp av vatten och bidra till att höja luftfuktigheten runt omkring, vilket även gynnar oss människor.

Näringsämnen

Näringsämnen

Växtnäring behöver tillföras med jämna mellanrum för att främja god hälsa och tillväxt, framförallt under vår och sommar. De tre viktigaste näringsämnena är:

  • Kväve (N), för friska gröna blad och stammar
  • Fosfor (P), för hälsosam tillväxt av rötter
  • Kalium (K), för bättre blomning och färg

Ett bra gödningsmedel innehåller ett balanserat förhållande mellan dessa ämnen, plus viktiga mikronäringsämnen eller spårämnen. Användning av gödning beror på växtens storlek och miljöförhållanden. Stora växter och de som har en särskilt ljus placering, kräver vanligtvis mer näringsämnen än små växter och de som står mörkt. På en mörkare plats kommer växten ha långsammare tillväxt och därmed inte så stort behov av näring.

Temperatur

Temperatur

Inomhustemperaturen i byggnader brukar oftast ligga på mellan 18-23 grader. Detta är behagliga temperaturer för de flesta människor och likaså för många växter. Det finns hundratals växtsorter att välja på som har sitt ursprung i tropiska och subtropiska områden och trivs bra i samma värme året runt.

Kontakta oss

* Obligatoriskt fält

Mer information

Ett grönt konstverk på din vägg. En unik levande målning med otrolig design, fullt underhållen av Ambius.

Vår ambition är att ge bästa möjliga service till alla våra kunder. Vi har verktygen och kunskaperna som krävs för att förbättra din verksamhet!