Fördelar med växter på kontoret

010-470 49 60


Visste ni?


Fördelarna med växter är många och går långt utöver det estetiska. Människor har alltid haft en stark koppling till naturen, det är därför vi trivs med att omge oss med grönska även inomhus. Att vistas i en grön miljö har enligt forskning stor effekt både på det fysiska och psykiska välbefinnandet.

På Ambius jobbar vi med biofilisk design, som handlar om att ta människan närmare naturen. Med hjälp av växter skapar vi miljöer som ökar människors välmående. Växterna ger ett attraktivt intryck, förbättrar luftkvaliteten och dämpar störande ljud och buller. På så vis bidrar de även till en bättre arbetsmiljö. Gröna arbetsmiljöer har bland annat visat sig minska sjukdom och öka kreativitet, produktivitet och lönsamhet. Att inreda med växter är därför en god investering för ditt företag. 


Kontakt med naturen skapar välbefinnande på jobbet

Biophilia

Ambius

Varför Ambius?

Läs mer om Ambius och om vad vi kan göra för din verksamhet

Varför växter?

Läs mer om hur växter kan öka välbefinnandet på ditt företag

Varför Premium Scenting?

Läs mer om hur du kan öka försäljningen med doftmarknadsföring