Ring för en kostnadsfri offert 010-470 49 60  eller kontakta oss

Vi erbjuder våra tjänster till företag världen över

Innovativa system och branschledande kunskaper

Prisvinnande projekt inom olika sektorer

Vanliga växtsjukdomar

Inomhusväxter drabbas ibland av sjukdomar

Effekterna av en infektion varierar från estetisk påverkan till livshotande tillstånd som kan sprida sig till andra växter. Lyckligtvis är det ganska sällan som växter drabbas av sjukdomar i inomhusmiljöer.

Definitionen av en sjukdom

En växt kan sägas ha en sjukdom när det finns en skadlig avvikelse från den normala funktionen av dess fysiologiska processer. (Federation of British Plant Pathologists, 1973) Denna definition är mycket omfattande och inkluderar sjukdomar orsakas av patogener och miljömässiga och näringsmässiga faktorer.

Patogener är sjukdomsalstrande bakterier, virus eller mikroorganismer som lever i eller på en annan levande organism. De parasiterar på sin värd genom att ta material som de behöver för sin tillväxt och orsakar ofta infektioner. De flesta infektioner hos växter orsakas av olika sorters bakterier, virus eller svamp.

Identifiering av växtsjukdomar

Växtsjukdomar kan identifieras genom att undersöka växtens symptom. En del sjukdomar har liknande symptom, men det går oftast bestämma vilka som är mest troliga utifrån givna symptom och faktorer. Här nedan beskriver vi några av de vanligaste symptomen på sjukdom hos växter.

Vanliga växtsjukdomar

Antraknos

Svampangrepp som orsakar bruna eller svarta fläckar på blad och skott.

Exampel: Antraknos på dieffenbachia.

Vanliga växtsjukdomar

Rotröta

Svampangrepp som snabbt får alla växtens delar att vissna.

Exempel: Kraftigt angrepp av svampen phytophthora på en taroplanta (Colocasia esculenta)

Vanliga växtsjukdomar

Fläcksjuka

Stora, oregelbunda fläckar på blad, skott och stam som orsakas av olika sorters svamp.

Exempel: Fläcksjuka på Syngonium podophyllum.

Vanliga växtsjukdomar

Kräfta

Orsakas av bakterier som ger upphov till skador på blad, grenar, stam och frukt.

Exempel: Kräfta hos citrus.

Vanliga växtsjukdomar

Kloros

Blad som gulnar på grund av en nedsatt förmåga att bilda klorofyll. Ofta resultatet av miljö- eller näringsmässiga störningar, exempelvis järnbrist. Kan i vissa fall även orsakas av virus.

Exempel: Kloros orsakad av järnbrist

Vanliga växtsjukdomar

Toppröta

Orsakas av svampangrepp på växtens skott och grenar som dör bitvis från toppen. Vissna toppar kan även ses vid torka eller näringsbrist.

Exempel: Angrepp av svampen phomopsis.

Vanliga växtsjukdomar

Utsöndringar

Svampangrepp kan orsaka utsöndring av en klibbig sav från sår på stam och bladskaft.

Exempel: Angrepp av gliocladium på en palm.

Vanliga växtsjukdomar

Galler

Gallbildning är ganska vanligt på träd och buskar. Galler orsakas av olika insekter och kvalster och bildas av växtens egen vävnad.

Exempel: Galläpplen på ek.

Vanliga växtsjukdomar

Bladfläckar

Missfärgade prickar eller fläckar som begränsas till bladen. Kan bero på många olika svamp- bakterie- och virussjukdomar.

Exempel: Bladfläcksjuka orsakad av svampangrepp.

Vanliga växtsjukdomar

Mjöldagg och bladmögel

Svampsjukdomar med likartade symptom. Ger en synlig vit eller grå beläggning på ytan av växtens vävnader. Mjöldagg drabbar ofta växter vid torka medan bladmögel gynnas av hög fuktighet.

Exempel: Mjöldagg orsakad av svamp.

Vanliga växtsjukdomar

Röta

Uppmjukning, missfärgning och upplösning av växtens vävnader som ofta blir illaluktande. Drabbar ofta övervattnade växter som angrips av bakterier eller svampar.

Exempel: Röta på dracaena orsakad av bakterier.


Mer information

Kontakta oss