010-470 49 60 Kom i kontakt med oss Begär återuppringning

Växtväggar

En växtvägg, även kallad levande vägg eller vertikal trädgård, består av en samling växter som har arrangerats tillsammans för att skapa ett grönskande konstverk. Det finns flera olika system som kan anpassas till små och stora utrymmen, både inomhus och utomhus.

Den yteffektiva växtväggen skapar inte bara en välkomnande och trivsam miljö, utan fyller även en funktion som luftrenare, luftfuktare och ljudabsorbent. Det passar därför väldigt bra att installera växtväggar i exempelvis kontorsutrymmen, mötesrum och receptioner.

Vi ordnar också skräddarsydda växtväggar efter behov och önskemål. De kan till exempel vara montering på väggar med fönster, arkader och pelare, framsidan av receptionsdiskar och många andra ytor.

Vill ni inte montera något direkt på väggen, så finns det även olika fristående växtväggsystem som har växter på två sidor och integrerad vattentank. Dessa kan placeras var som helst i ett rum och fungerar perfekt som rumsavdelare.

Vertikala trädgårdar som passar utmärkt för både inomhus- och utomhusmiljöer

Ett väggmonterat levande konstverk i mindre format

Högteknologiska växtväggar med fjärrövervakade automatiserade funktioner

Vilka är fördelarna med biofilisk design?

Mobila tvåsidiga växtväggar som kan placeras var som helst i rummet

Fördelar med växtväggar

air quality

Förbättrad luftkvalitet

Otaliga toxiner läcker från vår inomhusmiljö, såsom formaldehyd, trikloretylen, kolmonoxid och bensen för att bara nämna några. Det har länge varit känt att kontorsväxter kan förbättra luftkvaliteten inomhus och växtväggar gör samma sak fast i mycket större skala.

sound purifiy

Ljuddämpning

Växtväggar fungerar även bra som naturliga ljudabsorbenter. Växter används ofta som ljudabsorbenter, över hela världen, bland annat för att dämpa buller från vägar. Växtväggar fungerar enligt samma princip, då växternas bladverk hjälper till att blockera högfrekventa ljud medan väggens stödstruktur bidrar till att dämpa lågfrekventa ljud.

air quality

Minskning av energikostnad

Forskning har visat att stadsområden är betydligt varmare än landsbygden, särskilt under sommarmånaderna. Den negativa effekten av detta är att den höga energiförbrukningen i städerna leder till luftföroreningar och utsläpp. Levande gröna växtväggar hjälper till att lösa detta problem. I motsats till tegel- och betongväggar så lagrar inte de gröna ytorna solenergi, utan reflekterar den. Växtväggar bidrar aktivt till att kyla luften på sommaren genom en process som kallas evapotranspiration, vilket minskar behovet av att kyla byggnaden.

sustainability

Miljö och hållbarhet

Idag finns flera olika miljö- och hållbarhetscertifieringar för byggnader, exempelvis WELL, LEED och BREEAM, som handlar om att mäta och bedöma hur miljömässigt och socialt hållbar en byggnad är. Här kan förekomsten av växtlighet spela roll, både för en bättre inomhusmiljö och för välbefinnandet hos människor som befinner sig i byggnaden.

outdoor plant wall

Växtväggar utomhus

Våra växtväggar förvandlar kala ytterväggar till vackert grönskande fasader. Genom anpassad design kan vi skapa levande väggytor som inte bara passar din byggnad utan också ditt företag.

Växtväggar utomhus kan ge byggnader ett naturligt skydd mot exempelvis temperaturvariationer och UV-strålning. De kan också avleda vatten från byggnadens väggar under häftiga regnskurar.

Designprocessen

Konsultation

Det första och viktigaste steget för att göra din idé till verklighet är att konsultera oss. Vad är det som du vill uppnå? Kontakta oss så hittar vi en kreativ lösning som passar dig.

Design & planering

Vi börjar med en strategisk planering där vi tittar på storlek, plats, ljusnivåer, växter och bevattning och designar sedan en grön vägg som passar perfekt för just din verksamhet.

Installation

Med hjälp av den överenskomna designen kan vi nu börja installera växtväggen. Hur lång tid väggen tar att installera beror på olika faktorer som storlek och placering.

Underhåll

Väggen har installerats och ser fantastisk ut, vad händer nu? Ambius serviceteam erbjuder löpande underhåll för att se till din växtvägg håller sig fin och att växterna trivs och mår bra.

Kontakta oss

* Obligatoriskt fält

Mer information

Ett grönt konstverk på din vägg. En unik levande målning med otrolig design, fullt underhållen av Ambius.

Vår ambition är att ge bästa möjliga service till alla våra kunder. Vi har verktygen och kunskaperna som krävs för att förbättra din verksamhet!